top of page

 

כאן בבית הספר להסמכת מאתרים נפתחים לעתים קרובות קורסים חדשים ומעניינים להעשרת ידע ולימוד מקצועות הקשורים לאיתור נזקי מים.

צרו קשר עם אחד מנציגי בית הספר לקבלת פרטים נוספים.

הישארו מעודכנים!

קורס תיקון פנים צנרת - צנתור ופאצ'ים

בקורס נלמד כיצד לבצע תיקון צנרת באמצעות צנתור פאצ'ים והזרקה.
טיפים חשובים לביצוע נכון של עבודות התיקון.

כל זאת ועוד בקורס "קורס תיקון פנים צנרת - צנתור ופאצ'ים"

פתיחה בקרוב!

קורס בדק בית

כיצד בודקים מבנה ללקוח לפני רכישת בית. מהם הפרמטרים אותם עלינו לבדוק וכיצד נציג את ממצאי הבדיקה ללקוח.

כל זאת ועוד בקורס "בדק בית"

פתיחה בקרוב!

קורס חוות דעת משפטית

מהם הכללים לפיהם בעל המקצוע צריך לנהוג בעת מתן חוות דעת משפטית הנוגעת לתיקים משפטיים, סכסוכים וכדו'. כיצד צריכה להיות התנהלותו של בעל המקצוע אל מול גורמים שונים.

כל זאת ועוד בקורס "חוות דעת משפטית"

פתיחה בקרוב!

 קורס פיקוח עבודות

מהם הכללים לפיהם בעל המקצוע צריך לנהוג בעת פיקוח על ביצוע המלצות איתור נזקי מים עבודות שונות וכדו'. כיצד צריכה להיות התנהלותו של בעל המקצוע אל מול גורמים שונים.

כל זאת ועוד בקורס "פיקוח עבודות"

פתיחה בקרוב!

  קורס שיקום נזקי מים

בקורס זה ילמדו החניכים את מלאכת השיקום על כל פרטיה וכמו כן כיצד צריכה להיות התנהלותו של בעל המקצוע אל מול גורמים שונים.

כל זאת ועוד בקורס "שיקום נזקי מים"

פתיחה בקרוב!

bottom of page
Tracking & Analytics