Registered_itc_logo_red_blacktext.png

קורס תרמוגרפיה

 

קורס תרמוגרפיה Level 1 במתכונת מורחבת – הקורס מועבר ע"י אחד ממומחי התרמוגרפיה הגדולים בארץ, המשמש כמרצה זה שנים רבות והנו בעל ידע וניסיון רב בתחום.

מהו המדע התרמי? כיצד יש לפענח תמונות תרמיות? כיצד יש לתרגם את הנתונים לדו"ח המונפק ללקוח? מאילו טעויות עלינו להימנע בעת השימוש בצילום תרמוגרפי? כיצד נבטיח כי השימוש במצלמה נעשה בצורה נכונה ומביא לנו תוצאות מדויקות? 

כל זאת ועוד נלמד בקורס תרמוגרפיה בדגש מיוחד על נזקי מים ואיתור כשלים במערכות המים השונות במבנה.

נושאים:

מבוא לקורס תרמוגרפיה

מבוא לתרמוגרפיה

מבוא למצלמות אינפרה אדום

עיקרי המדע התרמי

עיקרי מעברי חום

פירוש וניתוח התמונה התרמית

ניתוח התמונה - דפוסים מטעים

מיפוי איכותי וכמותי

תרמוגרפיה - נזקי מים

העשרה

תעודת הסמכה

קורס זה נלמד כנספח לקורס מאתר נזקי מים וסוקר תרמי מוסמך, בסיום הקורס תוענק לחניך תעודת מאתר נזקי מים וסוקר תרמי מוסמך תעודת הסמכה בינלאומית מטעם "לוזון – ביה"ס להסמכת מאתרים", מטעם "איגוד מאתרי נזילות ותרמוגרפיה בישראל" ומטעם "InterNACHI התאגיד הבינלאומי לפקחי מבנים".